yoga

Yogash chitta-vritti-nirodhah (Patanjali’s Yoga Sutras I:2) Yoga is realised when identification with the fluctuations of the mind ceases.

Klasserna som jag instruerar är influerade av den klassiska Hatha yogan med de precisa positionerna inom Iyengar yoga. Vinyasa flow klasserna är inspirerade av den dynamiska Ashtanga yogan. Det finns klasser för alla typer av människor och där just din yoga blir anpassad efter dina behov. För klasschema se: Courses.

VINYASA FLOW: Vinyasa – samspelet mellan rörelse och andning. Vinyasan länkar ihop olika positioner på ett dynamiskt sätt och meningen är att bygga upp en hetta i kroppen som bibehålls under hela yogapasset. Vinyasa flow är inspirerat av Ashtanga yogan som är en fysiskt krävande yoga. Typiskt för den här typen av yoga är att varje position flyter in i varandra med en synkroniserad andning och ett flyt. Med fokus på rörelse, andning och riktad blick skapas ett meditativt tillstånd. Vinyasa flow utövas ofta till musik för att få en dubbelt upplyftande effekt. Energin från musiken gör att yogan känns som en dans. Det brukar ta tid innan eleven kan dra full nytta av flytet i den här formen. I början fokuseras mycket på teknik och rätt utförande av andning. Yogaserien bestäms av den lärare som leder, under förutsättning att positionerna har satts ihop anatomiskt riktigt.

99% Practice and 1% theory. Do your practice and it all will come. -Sri.K. Pattabhi Jois.

Här finns möjlighet att lära sig en mjuk och lätt Vinyasa yoga, anpassad efter kroppens dagsform. Bli smidig och stark på ett mjukt sätt. Du övar position för position. Alla får hjälp för att hitta sin individuella yogaövning, lugnt och metodiskt. Lär känna kroppen och andetaget i din egen takt. Vi använder i vissa fall klossar, rep och bolster om kroppen behöver. Ställningar görs enligt första serien, i ett bestämt flöde.

YOGA ASANA – positioner. Genom olika positioner kan vi stärka och rena vår kropp, få en optimal andning och stimulera våra inre organ. Obalanser och ojämnheter i vår kropp kan rättas och med en stark kropp följer ett lugnt sinne.

YOGANS OLIKA STADIER: Yogastudenten går enligt de gamla skrifterna genom olika stadier i sitt yogautövande: Arambhavastha: Första stadiet där man arbetar på en fysisk nivå. Ghatavastha: Sinnet och kroppen lär sig att samarbeta. Parichayavastha: Sinnet och kroppen är ett. Nispattayavastha: Det perfekta stadiet yoga, studenten fylls av visdom och insikt. Dukha eller Samadhi: Allt lidande och smärta försvinner, studenten är ett med allt.

Enligt Patanjali finns fem hinderkleshas människan måste överkomma för att nå Samad-hi: Avidya: Ignorans. Asmita: Egoism. Raga: Ett överdrivet behov av att söka lätt tillgänglig njutning. Dvesa: Hat. Abhinivesha: Rädslan för döden.

För att överkomma dessa kleshas rekommenderas att följa ett åttavägs-system som kallas för Ashtanga yoga (ashtau– betyder 8).

ASHTANGA YOGA eller RAJA YOGA (Kungens yoga):

1. Yama – moraliska principer. 2. Niyama – observation 3. Asana – fysisk position 4. Pranayama – regulerad andning 5. Pratyahara – tillbakadragning av sinnen. 6. Dharana – koncentration 7. Dhyana – Meditation 8. Samadhi – Bliss, Frihet från jaget.

Yogash chitta - vritti-nirohah - Yoga is realized when identification with the fluctation of the mind ceases – Patanjalis yoga sutra – 2.

REDSKAP INOM VINYASA YOGA:

UJJAYI ANDNING: Ujjayi betyder segrande. Vi använder oss av en vinnande andning. Genom att sätta ljud på andningen så får vi en guide genom hela vår yogaträning. Tricket är att sätta tungan lite lätt upp i gommen och säga haaahh genom en stängd mun. Anledningen till att man andas på det här sättet är att man får ett extra fokus på andningen och man blir mer observant på när man gör fel eller tar i för mycket i en position. Ljudet ska vara som vågor som slår emot en strand med lugna intervaller under hela yoga passet. Skapar en meditativ dimension och skapar en värme i kroppen.

BANDHA eller KROPPSLÅS: Mulabandha – Rotlåset: Sitter vid basen av vårt nervträd, ryggraden. Det sitter placerat på olika platser för kvinnor och män. För män befinner sig Mulabandha vid perineum mellan skrotum och anus. Och för kvinnor en bit in i bäckenbotten, nästan vid livmoderstappen. Rotlåset hjälper till att stabilisera nedre delen av ryggraden samt binda energi som vi bygger upp. För kvinnor hjälper det även att bygga starka bäckenmuskler.

Uddiyana bandha - Maglåset: Uddiyana betyder uppåt, flygande. Placerat under naveln är detta starka lås som hjälper oss att bli lättare i lyft och hopp samt stärker rygg och ”core” muskler. Maglåset hjälper även till med att placera andningen på rätt plats och underlättar för lungorna att expandera maximalt. För att lokalisera maglåset kan man dra nedre delen av magen in åt och uppåt mot ryggraden på en utandning. Maglåset använder man under hela yogapasset men då i en lättare spänning i nedre delen av magen.

Jalandhara bandha – haklåset: Haklåset används mer sällan i yoga men i vissa positioner som Dandasana anänds alla tre lås det kallas då Maha bandha. För att aktivera haklåset drar man in hakan där nyckelbenen möts och håller där. Haklåset binder energi som byggs upp genom yoga.

DRISHTI-Blickfokus: Att medvetet rikta blicken mot en specifik punkt medverkar till att skapa ett fokus. Det blir extra tydligt i balansövningar där blicken medverkar till att balansen blir bättre, med en stadig blick står man stilla. Ett tips om man glömmer var blickfokus ska vara är att följa positionens riktning t.ex. armarna över huvudet stretchen går uppåt följ efter med blicken. Med ett riktat blickfokus ökar vi vår närvaro och lugnar vårat system.

VINYASA - Giftemålet mellan andning & rörelse. Vinyasa är det kraftfulla instrument som gör vår yoga till en dans med Prana - (energi). Att mästra Vinyasa skapar balans och styrka, det är en manifestation av livsglädje. En solhälsning är ett typexempel för en Vinyasa. För att lättast komma ihåg var andningen ska vara kan man tänka att all rörelse uppåt görs på en inandning och alla framåt- och nedåtrörelser görs på en utandning. Andningen är också med att stärka våra bandhas och underlätta hopp. Vinyasa aktiverar kroppens energibanor.

” Vina vinyasayogegena asanadin n karayet” ”Oh Yogi do not practice asana without viyasa” - Vamana Rishi

CLICK ON THE IMAGES FOR A LARGER VIEW


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)